อิฐตันทำมือ

อิฐมอญตันทำมือ เป็นอิฐก่อทั่วไป ทำจากดินเผา
ขนาดโดยประมาณ 3x6.3x14.5 ซ.ม
125 ก้อน/ตารางเมตร

add Line

อิฐรู(อิฐสองรู)อิฐรู(อิฐสองรู)เป็นอิฐก่อทั่วไป ทำจากดินเผา
ขนาดโดยประมาณ 2.8x5.8x14.5 ซ.ม
130 ก้อน/ตารางเมตร

add Line

อิฐรูใหญ่

อิฐรูใหญ่(อิฐสองรู)เป็นอิฐก่อทั่วไป ทำจากดินเผา
ขนาดโดยประมาณ 5x6x14.5 ซ.ม
75 ก้อน/ตารางเมตร

add Line

อิฐมอญก้อนใหญ่(เหมาะสำหรับก่อโชว์)


อิฐมอญใหญ่ เหมาะสำหรับก่อโชว์ จัดสวน ทำจากดินเผาขนาดโดยประมาณ 5x10x20 ซ.ม
*รูปขนาดเทียบกลับอิฐมอญทั่วไป

อิฐโชว์เรียบก้อนใหญ่

อิฐโชว์ เป็นอิฐก่อโชว์ ทำจากดินเผา
ขนาดโดยประมาณ 7x11x23 ซ.ม
50 ก้อน/ตารางเมตร

ผลิตอิฐมอญ อิฐก่อสร้างผลิตอิฐมอญ(อิฐก่อสร้าง) ประเภท
-อิฐตันทำมือ
-อิฐรู(อิฐสองรู)
บริการส่งติดต่อ 081-946-7731,086-395-8703 เวลาติดต่อ 6:00-20:00.

 Add Line